Thursday, February 17, 2011

Sisseelamisprogramm uuele kolleegile

Sisseelamisprogramm on minu jaoks selle sajandiga seotud mõiste. Meil toimus suurem personalimuutus ja panime kokku kava selle kohta, mida ja kuidas esimestel töönädalal tuleks teha, missugused paberid peaksid uue kolleegini jõudma, kellega on vaja kohtuda, missugustest üritustest osa võtta.

Omal nahal kogesin sisseelamisprogrammi 2003. aastal. Kaheks nädalaks oli mu aeg kavandatud, üldjuhul tugiisikuga, aga mõnetunniste iseseisva töötamise perioodidega vist kolmandast päevast alates.

Nüüd on meile tulemas uus kolleeg ja sisseelamisprogrammi koostamisel võimalik arvesse võtta mullu meiega liitunute seisukohti.

Vaatasin eile, mis programmi kirja on saanud, ja avastasin, et kahest nädalast jääb väheks, et ülevaadet olulistest asjadest saada.

Kuidas on koolis? Tööle tuleb õpetaja, kellel on just selleks ametikohaks ettevalmistus, võib-olla ka kogemusi. Noore õpetaja jaoks on mentor. Aga kogenud õpetajale? Mis saab tähtsaks - paberid, inimesed? Kas koosolekute kaudu või on kavandatud ka teatud mentorlusjärk? Kuidas tutvustatakse õpilasi, klasse? Kuidas teha seda nii, et poleks sildistamist ja eelarvamuste-hoiakute sisendamist.

Mulle on eelmise sajandi 70. aastatel õpilaste tutvustamisel eraldi räägitud õpilasest, kellega olevat kõigil probleeme. Kahe aasta jooksul, mil me eesti keele ja kirjanduse tundides kokku saime, ei mäleta ma selle tütarlapsega ühtki probleemset situatsiooni. See oli keskkooli klass. Võib-olla on põhikooli viimase astme tundidesse mineku eel siiski hea teada, millega sind proovile võidakse panna.

Sisseelamisprogrammi teema juurde tagasi tulles - see on hea võimalus kogu kollektiivile taas mõtestada oma organisatsiooni väärtusi, missiooni. Hinnata oskusteabe korrastatust ja kättesaadavust. Vaadata oma koosolekuid ja rutiinseid tegevusi hetkeks uute silmadega.

Sisseelamisprogramm võiks kujuneda taassisseelamiseks ka staažikatele töötajatele.

No comments:

Post a Comment