Friday, January 21, 2011

Õppimispäevik veebis - kuidas

Õppijana ja õppimispäeviku pidajana olen tihedalt seotud teistega. Õppimist võimaldava olukorra kaudu, koos õppimise kaudu ja õppimispäeviku tõenäolise lugejaskonna kaudu. Viimane on üsna udune: veebipäevikut hakkasin pidama Koolielu võistluse ajel. Ja otsustasin seda pidada tõesti päevikuna – mida parasjagu tähtsaks osutub.

Teisi puudutavate olukordade puhul pean mõtlema vähemalt kahes suunas. Kõigepealt – mida mu kaaslased kirjutatust välja loevad, kuidas end tunnevad, sest neilt ma ju avalikustamisluba ei küsi. Ja siis – mis võiks olla oluline või isegi õppimisväärne lugeja jaoks, kas tuleks olukorra kirjeldust teisendada õpetajatööst lähtudes.

Otsustasin oma olukorrad mängida õpetajatöö igapäeva. Säilitan enda jaoks olulise õppimisiva, aga tegevustikku modifitseerin, mõnda asja võimendades. Kui ma õppimisetõuke olen saanud kellegi teise kogemusest, siis mõtlen ennast üheks tegelaseks. Kõrvaltvaatajana või asjaosalisena.

Proovin seda kaasamisõppetunni kirjelduses järgida. Eks edaspidine kirjutamise kulg näitab, kas see lahendus sobib.

No comments:

Post a Comment