Tuesday, January 18, 2011

Kui ehe ma võin olla

Tellisin endale raamatu. Soomekeelse. Tom Lundberg kirjeldab selles 16 jumalannat. Iga naine olevat sündinud jumalannaks, ainukordseks. Kui raamatu kätte saan ja selles sisalduva testi ära teen, saan enda kohta mõndagi teada.

On see mõistlik rahakasutus? Järjekordne sildistamisalus, kuulen taunivat kommentaari. Olen inimeste klassifitseerimistesse suhtunud positiivselt. Esmasest vaimustusest ja ümbritsevate liigitamiskatseist kasvab välja uus nägemine: eelnevalt märgatud käitumisviiside ja iseloomuomaduste kõrval tähtsustub mõndagi seni varjul olnut. Sildistamisejärk läheb üle. Ja veel - inimesed esitatakse positiivses valguses, üks tüüp ei ole teisest parem ega halvem.

Igapäevaelu toob meie ellu päris palju inimesi. Enamasti sugeneb kokkupuuteist ka suhtumine. Kui kinni olen kujunenud suhtumistes? Positiivsest negatiivsesse kaldumine on tunduvalt kergem kui negatiivsest positiivsesse kaldumine. Suhtumised on suhete alus - hoiak otsustab, alati.

Olen pidanud tõdema oma pealiskaudsust inimsuhetes. Võib-olla on see enesekaitse selles mürarikkas maailmas? Siiski tundub, et enesekaitsega muutun ise haavatavamaks ja haavan teisi. Kui ehe ma võin olla (julgen olla), et eluvõitluses mitte alla jääda.

Kõrvaltvaataja positsioonile jäädes tundub mõnigi asi selge. Foorumteatris on võimalik kõrvaltvaatajast saada osaliseks. Rollivahetust kasutatakse ka nõustamisel. See on hoopis iselaadne kogemus. Elada end läbi teise silmade, teadmiste, tunnete. Teise mõistmiseni jõuad enda mõistmisest.

Endani erinevate tüüpkirjelduste kaudu, ennast kaaslase nahas tundma õppides. See ei ole kõigutanud mu enesekindlust. Usun, et olen kriitilistes olukordades hakanud kasutama neutraalsemaid ja hinnanguvabamaid sõnu. Olen kogenud ka, et kriitiliseks võib olukord kujuneda pärast seda, kui olen hinnangu vajalikkusse uskunud ja selle motiive pealiskaudselt selgitanud.

Igal inimesel on kaaslaste ja olukordade suhtes omad ootused. Ka minul. Paraku ei vasta nii mõnigi kord ei inimesed ega ka olukorrad minu (õigustatud) ootustele. Raske on neil juhtudel uskuda kaaslase enda ootustesse. Kuidas käituda oma ootuste spektrit eiramata ja kaaslasele ta ootuste märkamisest märku andes?


.

No comments:

Post a Comment